Predstavujeme Vám jedinečné prepojenie divadla a online aplikácie

Keďže sa v súčasnej situácii otvárajú divadlá len so špecifickými opatreniami a obmedzeniami, oslovili sme profesionálov z rôznych oblastí kultúry, aby sme vytvorili jedinečný projekt, ktorý je spojením divadla a vzdelávania prostredníctvom online aplikácie.

Vďaka podpore mnohých z vás sa nám podarilo vytvoriť niekoľko

originálnych online inscenácií a boli by sme radi, keby sa naše produkty stali kvalitnou súčasťou vašich vyučovacích hodín v čase, kedy nie je možné spestriť vyučovanie návštevou divadla.


Repertoár našich online inscenácií:

Okrem prepojenia divadla a vyúčby anglického jazyka pre ZŠ a SŠ sme pre vás pripravili aj online spracovanie dokumentárnych inscenácií November 1989 a Hrdinovia v slovenskom jazyku, v ktorých ide o spojenie divadla a zážitkového vzdelávania prostredníctvom autentických príbehov.

American Dream

Anglická inscenácia s cvičeniami pre 2.stupeň ZŠ a študentov SŠ

Egg on a Trip

Anglická bábková rozprávka s cvičeniami pre 1.stupeň ZŠ

Mr Wolf Goes to England

Anglická inscenácia s cvičeniami pre ZŠ

Hrdinovia

Dokumentárna inscenácia v slovenčine pre ZŠ

November'89

Dokumentárna inscenácia v slovenčine pre študentov SŠ    [slovamajusilu.sk]

---realizácia 2021/2022---

Environmentálna dokumentárna inscenácia o tom ako (ne)chránime životné prostredie

Čo je to online predstavenie?

Počas pandémie sme využili všetky naše dostupné možnosti a pripravili pre vás niekoľko originálnych online inscenácií, ktoré sú určené pre rôzne vekové kategórie, takže si každý môže vybrať podľa zamerania a náročnosti. Nejde len o obyčajný záznam z predstavenia. V spolupráci s filmovými režisérmi sme vytvorili celkom novú verziu našich predstavení, ktoré sú doplnené o interaktívne úlohy, vedomostné kvízy, či ďalšie učebné pomôcky.  

Inscenácia spolu s cvičeniami zaberie približne jednu až dve vyučovacie hodiny, no niektorí učitelia si našu učebnú pomôcku rozdeľujú na viacero vyučovacích hodín. Je len na vás, akú formu práce s aplikáciou si zvolíte.


Náš tip na použitie aplikácie

 • Skupinová: Ideálny spôsob, ktorý sa osvedčil, je využiť našu učebnú pomôcku v rámci vyučovania, kedy žiaci spoločne s učiteľom pozerajú príbeh a riešia úlohy. Práca prebieha spoločne v triede na projektore, pričom žiaci majú vytlačené textové cvičenia.
 • Individuálna: V prípade dištančnej výuky je tu možnosť zdieľať aplikáciu online, pričom každý žiak má svoj vlastný prístup a učiteľ má možnosť sledovať jeho aktivitu.
 • Kombinácia: Pozriete si video spoločne v škole a test si žiaci spravia samostatne za domácu úlohu.

Referencie

"...bolo to zábavné, vtipné, poučné, deti veľmi zaujalo, korešpondovalo so slovnou zásobou a aj gramatikou pre mladších žiakov. Deti sú šťastné, keď porozumejú slovíčkam, vetám, textu, chápu zmysel a to je vlastne to, prečo sa majú učiť ten cudzí jazyk." M. Palúchová


"Predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Veľkou výhodou tejto formy je aj to, že mám žiakov pekne pokope v triede, čo zvyšuje ich koncentráciu na rozdiel od návštevy divadla. Predstavenie si môžem zastaviť, kedy potrebujem a vysvetliť deťom, ak niečomu nerozumejú.” Martina Šalagová, Martin


"Dobrý deň, chystám sa vám už druhý deň napísať, že rozprávka sa deťom veľmi páčila... Bola som prekvapená, čo nerozumeli si domysleli, úlohy zvládli na maximum (povedali, že stačilo poznať jedno slovo z toho spojenia a vedeli význam), ďakujem a želám Vám veľa úspechov v práci. Je to super." 

ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 
"Rada by som Vám poslala spätnu väzbu k predstaveniam Egg on the trip a Mr Wolf goes to England. Obe predstavenia boli pre deti veľkým prínosom a obzvláštnením bežných hodín angličtiny. Oceňujem, že ste do predstavení zaradili slovíčka z niekoľkych tém z kurikula. Veľmi užitočný bol tiež slovníček na samostatnej strane. Radi sa v budúcnosti "zučastníme" aj ďalších Vašich predstavení."

Mgr. Žaneta Mrvová, učiteľka anglického jazyka ZŠ SZŠsMŠ Marie Montessori

"Aplikácia mala u detí veľmi dobré ohlasy, vydržali pri nej sústredení po celý čas. Po technickej stránke sme nemali absolutne žiadne problémy. Žiaci aplikáciu absolvovali v škole (jeden žiak = jeden počítač). Vďaka slúchadlám sa navzájom nevyrušovali a ja som zvládla pomôcť so spustením menším skupinkám naraz. To mi vyhovovalo 100%ne. Určite niečo podobné uvítame aj v budúcnosti,"  

Jana Badáni, ZŠ Poniky

"Určite by som chcela vyzdvihnúť tému online predstavenia, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá a dôležitá pre nás-Slovákov."

Michaela Šusteková, študentka Gymnázia, Zvolen

"Táto iná forma sformovania divadla bola zaujímavo a poučne spracovaná. Dozvedela som tak viac o našej histórii a priblížila som sa tak viac ku veciam, čo sa tu kedysi odohrali."

Ema Šajbanová, študentka Gymnázia, Zvolen 

"Z predstavenia mám dobrý pocit, dej bol spracovaný nevtieravo, pravdivo, pochopenie deja utvrdzovali aj otázky medzi predstavením. V mene našej školy vám už vopred ďakujem za zážitok, ktorý budú mať naši študenti z predstavenia." 

Mgr. Jana Jurčová, SOS elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Poďakovanie 

Veľkú radosť a motiváciu k ďalšej práci nám okrem pozitívnej spätnej väzby od učiteľov a žiakov spravilo aj ocenenie našej práce v oblasti online predstavení od podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela. V liste prejavuje vďaku a podporu v našej činnosti. Ďakujeme.

Základné informácie o online aplikácii, alebo ako na to:


 1. Po zvážení počtu tried si u nás objednáte počet prístupov. Ak chcete aplikáciu objednať pre celú školu, zašlete nám celkový počet žiakov.

 2. Po úhrade dostanete od nás prístupové kódy: jeden pre vyučujúceho jeden pre žiakov.

 3. Učiteľský kód umožňuje preskakovanie medzi videami, využitie učebných pomôcok, ako aj prístup k evidencii aktivity žiakov.

 4. Žiacky kód umožňuje plynulé prezretie videa, prístup k interaktívnym cvičeniam a k učebným pomôckam.

 5. Vaše prístupy sú platné počas celého školského roka.

 6. Určíte si deň/dni, kedy chcete s aplikáciou pracovať.

 7. Ako učiteľ si máte možnosť vopred prezrieť aplikáciu a pripraviť sa na prácu so žiakmi. 

 8. Rozhodnete sa, či chcete pracovať spoločne na hodine, alebo samostatne v rámci online výučby. Pri práci na hodine vám určite pomôže aj tlačená verzia interaktívnych cvičení.

 9. Link a žiacky kód môžete podľa potreby preposlať žiakom mailom. Každý žiak sa prihlasuje samostatne pod svojím menom a triedou, aby ste mali prehľad o ich aktivite.

 10. A teraz sa už môžete spoločne zabávať a učiť :)

Kontakt

Ing. Veronika Agricolová

manažér predaja predstavení

mobil: 0907 856 743

email: veronika@divadelnecentrum.sk

http://www.divadelnecentrum.sk