Často kladené otázky

Ako dlho trvá online predstavenie, zmestíme sa do 45 min?Každé predstavenie pozostáva z dvoch častí - video a cvičenia. Každé video má maximálne 40 minút, takže si ho viete pozrieť v rámci jednej vyučovacej hodiny. Súčasťou aplikácie sú aj ďalšie cvičenia. Je na vás, koľko času budete venovať cvičeniam a ďalším učebným pomôckam. Niektorí učitelia si prácu rozdeľujú na viacero vyučovacích hodín. Môžete si so žiakmi napríklad pozrieť video na hodine a na domácu úlohu zadať cvičenia.

Ako dlho môžem s aplikáciou pracovať?
Prístup je Vám k dispozícii po celý školský rok. Ako učiteľ máte k dispozícii 5 spustení pre triedu. Žiacky prístup je aktívny 60 dní od prvého spustenia. V prípade, ak by ste potrebovali prístup predĺžiť, ozvite sa nám a radi vám pomôžeme.

Ako funguje aplikácia, dá sa pozerať spoločne v triede ?
Aplikácia sa dá pozerať spoločne v triede na projektore, alebo samostatne na počítači.Náš tip na použitie:

 • Skupinová: Ideálny spôsob, ktorý sa osvedčil, je využiť našu učebnú pomôcku v rámci vyučovania, kedy žiaci spoločne s učiteľom pozerajú príbeh a riešia úlohy. Práca prebieha spoločne v triede na projektore, pričom žiaci majú vytlačené textové cvičenia.
 • Individuálna: V prípade dištančnej výuky je tu možnosť zdieľať aplikáciu online, pričom každý žiak má svoj vlastný prístup a učiteľ má možnosť sledovať jeho aktivitu.
 • Kombinácia: Pozriete si video spoločne v škole a test si žiaci spravia samostatne za domácu úlohu.

 • Musia si žiaci vypracovať úlohy sami, nestačí keď si ich vypracujeme spoločne na hodine?
  Prístup k aplikácii je na učiteľovi, je možné cvičenia spraviť spoločne online, alebo formou tlačenej verzie cvičení, kedy si žiaci vypĺňajú cvičenia samostatne. Ak niektorý žiak napríklad nie je v škole, môže sa takto zúčastniť aj online na diaľku.

  Musíme mať presný termín kedy si predstavenie pozrieme?  
  Nie nemusíte mať presný termín. Po úhrade od nás dostanete prístupový kód, ktorý je platný po celý školský rok. Ako učiteľ máte k dispozícii 5 spustení pre triedu. Žiacky prístup je aktívny 60 dní od prvého spustenia. V prípade, ak by ste potrebovali prístup predĺžiť, ozvite sa nám a radi vám pomôžeme.

  Koľko kódov dostaneme? Jeden alebo každý učiteľ a žiak bude mať svoj?
  Dostanete od nás k jednej inscenácii vždy dva kódy. Jeden kód pre učiteľa, jeden spoločný kód pre žiakov. Každý žiak po príhlásení (meno a trieda) potom už bude mať svoj vlastný prístup. Takto môže učiteľ sledovať jeho aktivitu.