American dream

Jedinečné prepojenie divadla a učenia anglického jazyka prostredníctvom online aplikácie. Jej súčasťou je špeciálne spracovaný videozáznam autorskej inscenácie American dream. Hlavným hrdinom príbehu je chalan zo sídliska Otto Vyskočil, ktorý je kvôli svojej láske k street-artu, prezývaný aj Otto Writer.

pre: II. stupeň ZŠ a SŠ, mierne pokročilí a pokročilí (k dispozícii sú dve verzie podľa obťiažnosti)

Interaktívna anglická inscenácia s cvičeniami

Čo sa týka edukatívnej časti inscenácie, na pozadí nášho multimediálne spracovaného príbehu predstavujeme najčastejšie témy, preberané na hodinách angličtiny ako aj témy, s ktorými sa môže každý z nás pri cestovaní stretnúť. Zážitkovou formou sa tak zoznámime zo slovnou zásobou z oblastí, ako je cestovanie, rodina, šport, škola, umenie, jedlo, či kultúrne rozdiely.  
Videozáznam je vždy rozdelený na niekoľko častí a prerušovaný špeciálnymi jazykovými alebo vedomostnými cvičeniami. Až po ich vyriešení sa online užívateľom spustí ďalšia časť príbehu, na ktorú sa nadviažu nové aktivity. Žiaci sú tak motivovaní sa viac sústrediť na príbeh a pozerať ho s porozumením.

O príbehu

Otto sa v našom príbehu vydáva na študijný pobyt do Ameriky. Počas jeho cesty sa roztáča vtipný kolobeh príbehov a postáv, ktoré Otto počas svojho putovania po Amerike stretáva. Prvýkrát cestuje lietadlom, prvýkrát je ďaleko od rodiny a do cesty mu vstupujú ľudia, ktorí mu cez vlastné životné príbehy odhaľujú tajomstvá života. Cestou sa dozvedá mnoho o živote, o svete a hlavne sám o sebe. Divák spolu s ním prežíva úskalia študijného pobytu v zahraničí, poznáva s čím všetkým sa takýto študent stretáva a aké banality a nedorozumenia sa môžu nielen kvôli neznalosti cudzieho jazyka stať.

Zameranie inscenácie

 • Témy: cestovanie, šport, rodina, škola, jedlo, voľný čas, bývanie
 • Gramatika: stupňovanie podstatných mien, podmienkový spôsob, minulé časy (past continuous, past perfect, past simple), nepriama reč, frázove slovesá
 • Cvičenia: slovná zásoba z predstavenia, gramatické cvičenia s použitím fráz z predstavenia, priradenie vyznamu rôznych frázových slovies, doplnenie správnych slov do viet
 • II. stupeň ZŠ, mierne pokročilí

Pozrite si krátku ukážku

 • vhodné pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ
 • inscenácia je celá v angličtine
 • pred každou časťou sa divák zoznámi s novými slovíčkami
 • trvanie videa: cca 40 min + cvičenia
 • 8 anglických cvičení rôznej náročnosti
 • nevyžaduje asistenciu dospelého
 • Zo zákulisia

  Zaujíma Vás, ako prebiehalo natáčanie a naša práca v zákulisí? Stiahnite si našu fotodokumentáciu a dozviete sa viac.

  Referencie

  Aplikácia mala u detí veľmi dobré ohlasy, vydržali pri nej sústredení po celý čas. Po technickej stránke sme nemali absolutne žiadne problémy. Žiaci aplikáciu absolvovali v škole (jeden žiak = jeden počítač). Vďaka slúchadlám sa navzájom nevyrušovali a ja som zvládla pomôcť so spustením menším skupinkám naraz. To mi vyhovovalo 100%ne. Určite niečo podobné uvítame aj v budúcnosti,"  

  Jana Badáni, ZŠ Poniky

  "Predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Veľkou výhodou tejto formy je aj to, že mám žiakov pekne pokope v triede, čo zvyšuje ich koncentráciu na rozdiel od návštevy divadla. Predstavenie si môžem zastaviť, kedy potrebujem a vysvetliť deťom, ak niečomu nerozumejú.” Martina Šalagová, Martin
  "...bolo to zábavné, vtipné, poučné, deti veľmi zaujalo, korešpondovalo so slovnou zásobou a aj gramatikou pre mladších žiakov. Deti sú šťastné, keď porozumejú slovíčkam, vetám, textu, chápu zmysel a to je vlastne to, prečo sa majú učiť ten cudzí jazyk." M. Palúchová

  Ako na to:

  1. Po zvážení počtu tried si u nás objednáte počet prístupov. Ak chcete aplikáciu objednať pre celú školu, zašlete nám celkový počet žiakov.

  2. Po úhrade dostanete od nás prístupové kódy: jeden pre vyučujúceho jeden pre žiakov.

  3. Učiteľský kód umožňuje preskakovanie medzi videami, využitie učebných pomôcok, ako aj prístup k evidencii aktivity žiakov.

  4. Žiacky kód umožňuje plynulé prezretie videa, prístup k interaktívnym cvičeniam a k učebným pomôckam.

  5. Vaše prístupy sú platné počas celého školského roka.

  6. Určíte si deň/dni, kedy chcete s aplikáciou pracovať.

  7. Ako učiteľ si máte možnosť vopred prezrieť aplikáciu a pripraviť sa na prácu so žiakmi. Prezriete si všetky učebné pomôcky a rozhodnete sa, ako ich najlepšie využijete.

  8. Rozhodnete sa, či chcete pracovať spoločne na hodine, alebo samostatne v rámci online výučby. Pri práci na hodine vám určite pomôže aj tlačená verzia interaktívnych cvičení.

  9. Link a žiacky kód môžete podľa potreby preposlať žiakom mailom. Každý žiak sa prihlasuje samostatne pod svojím menom a triedou, aby ste mali prehľad o ich aktivite.

  10. A teraz sa už môžete spoločne zabávať a učiť :)

  KONTAKT


  Ing. Veronika Agricolová

  manažér predaja prestavení

  0907 856 743
  veronika@divadelnecentrum.sk
  divadelnecentrum.sk