Hrdinovia


V online inscenácii Hrdinovia sme sa inšpirovali anketou Detský čin roka, ktorá už 20 rokov prináša príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo chorých rodičov.

pre: II. stupeň ZŠ

Hrdinom môže byť každý

Dokumentárna inscenácia je mozaikou príbehov detských hrdinov a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb. Všetky príbehy spája postava herca, ktorý sa pripravuje na stvárnenie novej postavy Supermana v divadle. Vôbec sa mu nedarí. Pochybuje o tom, či vôbec má význam, aby vznikol ďalší príbeh o superhrdinoch. Nevzdáva sa však, zahryzne sa do supermanovskej témy a rozhodne sa navštíviť deti, aby sa dozvedel, ako to vlastne s tými hrdinami je.

Posolstvo, ktoré chceme sprostredkovať, je jednoduché - v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť strach ním byť. Všetci obdivujeme hrdinov, pretože sa potrebujeme identifikovať s niekým výnimočným, ktorého túžime napodobňovať. Niekedy ale zabúdame na to, že tí praví hrdinovia neexistujú len vo filmoch, ale žijú na dosah. Sú to obyčajní ľudia z mäsa a kostí - naši spolužiaci, kamaráti, susedia. A práve o nich je naša inscenácia.

Zameranie inscenácie

 • hrdinstvo, dobré skutky, záchrana života, pomoc slabším, pomoc prírode a podobne
 • vhodné zaradiť napr. v rámci hodiny etická výchova či občianska náuka
 • úzke prepojenie s anketou DETSKÝ ČIN ROKA - deti sa učia cez príbehy iných detí ako pomôcť ľuďom a prírode
 • veľa pomocných materiálov vytvorených skúseným tímov pedagógov
 • pre II. stupeň ZŠ

Pozrite si krátku ukážku

 • kvalitný doplnok vyučovania
 • výborný úvod k ďalšej diskusii na dané témy
 • zážitková forma vzdelávania
 • interaktívne úlohy motivujú žiakov k vyššej koncentrácii
 • možnosť využiť na vyučovaní, alebo online 
 • O ankete Detský čin roka


  Malí hrdinovia a hrdinky z ankety Detský čin nás inšpirujú už vyše dvadsať rokov. Len za posledné tri roky ich príbehy počulo takmer 130 000 detí na 1681 slovenských školách. Tieto skutočné príbehy nás rovnako ako aj príbehy fiktívnych superhrdinov motivujú a dodávajú nám odvahu objaviť v sebe hrdinu, ktorý sa skrýva v každom z nás.

  Zo zákulisia

  Zaujíma Vás, ako prebiehalo natáčanie a naša práca v zákulisí? Stiahnite si našu fotodokumentáciu a dozviete sa viac.

  Referencie

  "Predstavenie sa žiakov veľmi páčilo. Považujem to za veľmi dôležitú tému a túto formu vnímam ako veľmi dobrú. Po pozretí sme dlho diskutovali o témach hrdinstva a konaní dobrých skutkov a o tom, kto je hrdina a kto superhrdina. Spolu so žiakmi sme sa rozhodli, že sa zúčastníme kurzu prvej pomoci."  učiteľka, ZŠ Martin

  "Bolo to veľmi zaujímavé, prinútilo ma to zamyslieť sa nad tým, kto je v mojom živote hrdina a koho by som prihlásila do ankety." 
  Janka M., ZŠ Martin

  Základné informácie o online aplikácii, alebo ako na to:


   1. Po zvážení počtu tried si u nás objednáte počet prístupov. Ak chcete aplikáciu objednať pre celú školu, zašlete nám celkový počet žiakov.

   2. Po úhrade dostanete od nás prístupové kódy: jeden pre vyučujúceho jeden pre žiakov.

   3. Učiteľský kód umožňuje preskakovanie medzi videami, využitie učebných pomôcok, ako aj prístup k evidencii aktivity žiakov.

   4. Žiacky kód umožňuje plynulé prezretie videa, prístup k interaktívnym cvičeniam a k učebným pomôckam.

   5. Vaše prístupy sú platné počas celého školského roka.

   6. Určíte si deň/dni, kedy chcete s aplikáciou pracovať.

   7. Ako učiteľ si máte možnosť vopred prezrieť aplikáciu a pripraviť sa na prácu so žiakmi. Prezriete si všetky učebné pomôcky a rozhodnete sa, ako ich najlepšie využijete.

   8. Rozhodnete sa, či chcete pracovať spoločne na hodine, alebo samostatne v rámci online výučby. Pri práci na hodine vám určite pomôže aj tlačená verzia interaktívnych cvičení.

   9. Link a žiacky kód môžete podľa potreby preposlať žiakom mailom. Každý žiak sa prihlasuje samostatne pod svojím menom a triedou, aby ste mali prehľad o ich aktivite.

   10. A teraz sa už môžete spoločne zabávať a učiť :)

  KONTAKT

  Ing. Veronika Agricolová

  manažér predaja prestavení

  0907 856 743
  veronika@divadelnecentrum.sk
  divadelnecentrum.sk