November 1989 (slovamajusilu.sk)

Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 a jej špeciálne spracovanie do online aplikácie ponúka netradičné prepojenie divadla a zažitkového vzdelávania.

Určené pre: študentov SŠ

Interaktívna dokumentárna inscenácia 

Vzdelávací interaktívny video-dokument November 1989 (slovamajusilu.sk) vychádza z rovnomennej divadelnej inscenácie. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí ukazuje totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasňuje pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Vďaka odbornej spolupráci s historikom Ľubomírom Morbacherom zo združenia Living memory ponúka dokument študentom vhľad do problematiky nielen prostredníctvom príbehov troch hlavných postáv, ale aj krátkymi prednáškovými vstupmi a interaktívnymi testami, ktoré študenti pri sledovaní dokumentu realizujú so svojimi pedagógmi. Videodokument nie je záznamom divadelnej inscenácie, ale interaktívnym videofilmom. Dej je niekoľkokrát zastavený krátkymi otázkami, na ktoré treba odpovedať. Ďalej ho prerušujú krátke prednáškové vstupy, objasňujúce niektoré okolnosti deja. Dokument prepája historické udalosti s dnešnými, nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti. Aj vďaka tomu je mladým divákom bližší. Prispôsobili sme naše príbehy tak, aby sme ich priblížili vašim študentom a žiakom aj v situácii, ktorá neumožňuje návštevu divadla.
Premiéra online verzie: 10. 11. 2020

O inscenácii

V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Slovensku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, vážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samostatné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích jazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch zničil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde.

Pozrite si krátku ukážku

 • autorská dokumentárna inscenácia 
 • založená na historických faktoch
 • množstvo autentických materiálov a príbehov
 • objasňuje pád režimu v roku 1989
 • zážitkovou formou vzdeláva o našej histórii
 • kvalitný doplnok vyučovania

Zo zákulisia

Zaujíma Vás, ako prebiehalo natáčanie a naša práca v zákulisí? Stiahnite si našu fotodokumentáciu a dozviete sa viac.

Referencie

"Veľmi ma toto predstavenie zaujalo. Po vizuálnej stránke to bolo tiež perfektné. Čo sa týka vedomostnej hodnoty, tak som urćite zistila veľa nových vecí. Myslím si, že je to veľmi dobre urobené aj v ohľade, že to má zaujať mladých ľudí. Herci boli tiež úplne super a dobre to zahrali. Určite mi to aj viac priblížilo svet počas komunizmu a pred novembrom 1989. Som veľmi rada že som si to mohla pustiť." Zuzana Uhlíková, Gymnázium, Zvolen

"Divadelné predstavenie sa mi páčilo, pretože spracúvalo pravdivé informácie o tom ako sa žilo za komunizmu. Občas to brali aj trochu humornou formou, čo sa mi na tom tiež páčilo, pretože to nebolo iba samé rozprávanie faktov. Divadlo spracúvalo problémy ľudí v našom veku, takže som sa s nimi mohla dobre stotožniť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zaujímali o našu históriu, aby sme sa z nej vedeli poučiť a aby sa už nič takéto neopakovalo. Veľmi sa mi páčili myšlienky na konci: o divadle a o tom ako „mladí hýbu svetom”." Dominika P., Gymnázium, Zvolen

„Musím sa priznať, že najprv sa mi veľmi nechcelo, ale vôbec neľutujem, pretože som sa do toho zapozerala a veľmi ma to zaujalo.  S takouto formou divadla som mala skúsenosť prvýkrát a vôbec neľutujem. Veľmi sa mi páčilo, ako to bolo spracované, prevedené, zahrané a hlavne to bolo zaujímavé, takže ma to vôbec nenudilo + tam bol aj kvíz, kde sme si mohli overiť naše vedomosti. “ Ema H., Gymnázium, Zvolen

Základné informácie o online aplikácii, alebo ako na to:


 1. Po zvážení počtu tried si u nás objednáte počet prístupov. Ak chcete aplikáciu objednať pre celú školu, zašlete nám celkový počet žiakov.

 2. Po úhrade dostanete od nás prístupové kódy: jeden pre vyučujúceho jeden pre žiakov.

 3. Učiteľský kód umožňuje preskakovanie medzi videami, využitie učebných pomôcok, ako aj prístup k evidencii aktivity žiakov.

 4. Žiacky kód umožňuje plynulé prezretie videa, prístup k interaktívnym cvičeniam a k učebným pomôckam.

 5. Vaše prístupy sú platné počas celého školského roka.

 6. Určíte si deň/dni, kedy chcete s aplikáciou pracovať.

 7. Ako učiteľ si máte možnosť vopred prezrieť aplikáciu a pripraviť sa na prácu so žiakmi. Prezriete si všetky učebné pomôcky a rozhodnete sa, ako ich najlepšie využijete.

 8. Rozhodnete sa, či chcete pracovať spoločne na hodine, alebo samostatne v rámci online výučby. Pri práci na hodine vám určite pomôže aj tlačená verzia interaktívnych cvičení.

 9. Link a žiacky kód môžete podľa potreby preposlať žiakom mailom. Každý žiak sa prihlasuje samostatne pod svojím menom a triedou, aby ste mali prehľad o ich aktivite.

 10. A teraz sa už môžete spoločne zabávať a učiť :)

KONTAKT

Ing. Ema Domonji

manažér predaja predstavení

mobil: 0948 434 454

email: ema@divadelnecentrum.sk

http://www.divadelnecentrum.sk